ARHIVE VEST

arhivevest@yahoo.com
0771-775.743

Depozitare

  • Operaţiile executate asupra fondului arhivistic se vor efectua cu respectarea prevede¬rilor Legii nr.16/1996 – Legea Arhivelor Naţionale, cu actualizările şi completările ulterioare şi ale instrucţiunilor prinvind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr.217/23.05.1996.
  • Dosarele se ordonează și se inventariază unitar, înainte de predarea către depozitul Arhive Vest, pentru o identificare ulterioară cât mai ușoară. Această operațiune poate fi făcută de personalul nostru specializat sau de personalul dumneavoastră, cu îndrumare din partea specialiștilor noștri.
  • După pregătire, containerele cu arhivă vor fi preluate pe bază de proces verbal de predare-primire de către personalul nostru specializat și vor fi transportate în condiții de siguranță la depozit. După introducerea lor în gestiunea depozitului, persoanele autorizate să solicite documente pot să ne contacteze prin mail, fax sau telefon.